Nihonkou

Sakai Kikumori Nihonkou 150mm Honesuki Kaku Carbon Steel

Regular Price
$165.56
Sale Price
$165.56
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Nihonkou 210mm Gyuto Carbon Steel

Regular Price
$165.56
Sale Price
$165.56
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Nihonkou 150mm Honesuki-Maru Carbon Steel

Regular Price
$165.56
Sale Price
$165.56
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Nihonkou 240mm Gyuto Carbon Steel

Regular Price
$180.89
Sale Price
$180.89
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Nihonkou 150mm Petty Carbon Steel

Regular Price
$119.57
Sale Price
$119.57
Regular Price
Unit Price
per 

Hitohira Nihonkou 220mm Chukka Bocho Chinese Cleaver SK Carbon Steel

Regular Price
$168.63
Sale Price
$168.63
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Nihonkou 240mm Sujihiki Carbon Steel

Regular Price
$180.89
Sale Price
$180.89
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Nihonkou 270mm Sujihiki Carbon Steel

Regular Price
$226.88
Sale Price
$226.88
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Nihonkou 180mm Petty Carbon Steel

Regular Price
$144.10
Sale Price
$144.10
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Nihonkou 180mm Yo-Deba Carbon Steel

Regular Price
$242.21
Sale Price
$242.21
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Nihonkou 180mm Garasuki Carbon Steel

Regular Price
$283.61
Sale Price
$283.61
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Nihonkou 300mm Sujihiki Carbon Steel

Regular Price
$242.21
Sale Price
$242.21
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Nihonkou 240mm Yo-Deba Carbon Steel

Regular Price
$288.20
Sale Price
$288.20
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Nihonkou 210mm Yo-Deba Carbon Steel

Regular Price
$272.87
Sale Price
$272.87
Regular Price
Unit Price
per