Yoshikazu Tanaka

Sold Out

Hitohira Tanaka Kyuzo 180mm Nakiri Aogami 1 Kurouchi Yakisugi Cedar

Regular Price
$592.70
Sale Price
$592.70
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Kyuzo 240mm Gyuto Aogami 1 Yakisugi Cedar

Regular Price
$690.32
Sale Price
$690.32
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 210mm Gyuto Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$596.88
Sale Price
$596.88
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu 180mm Kiritsuke Santoku Aogami 1 with Saya

Regular Price
$806.07
Sale Price
$806.07
Regular Price
$806.07
Unit Price
per 

Yoshikazu Tanaka 240mm Gyuto Shirogami 1 Damascus Ebony

Regular Price
$820.02
Sale Price
$820.02
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Yoshikazu Tanaka 210mm Gyuto Shirogami 1 Damascus Ebony

Regular Price
$680.56
Sale Price
$680.56
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 150mm Petty Ginsanko with Saya

Regular Price
$638.72
Sale Price
$638.72
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Kyuzo 210mm Gyuto Aogami 1 Yakisugi Cedar

Regular Price
$613.62
Sale Price
$613.62
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 180mm Kiritsuke Santoku Ginsanko with Saya

Regular Price
$861.86
Sale Price
$861.86
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 210mm Gyuto Ginsanko with Saya

Regular Price
$847.91
Sale Price
$847.91
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 150mm Petty Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$457.43
Sale Price
$457.43
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Manzo 165mm Deba Shirogami 2 Ho Wood with Saya

Regular Price
$432.32
Sale Price
$432.32
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Manzo 270mm Yanagi Shirogami 2 Ho Wood with Saya

Regular Price
$474.16
Sale Price
$474.16
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Kyuzo 165mm Petty Aogami 1 Kurouchi Yakusugi Cedar

Regular Price
$578.75
Sale Price
$578.75
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Choyo 240mm Gyuto Ginsanko with Saya

Regular Price
$987.37
Sale Price
$987.37
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 270mm Yanagi Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$560.63
Sale Price
$560.63
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Choyo 135mm Kiritsuke Petty Ginsanko with Saya

Regular Price
$638.72
Sale Price
$638.72
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 240mm Gyuto Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$652.67
Sale Price
$652.67
Regular Price
Unit Price
per 

Yoshikazu Tanaka 180mm Santoku Shirogami 1 Damascus Ebony

Regular Price
$652.67
Sale Price
$652.67
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Manzo 240mm Mioroshi Deba Shirogami 2 Ho Wood with Saya

Regular Price
$536.92
Sale Price
$536.92
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Choyo 150mm Petty Aogami 1 with Saya

Regular Price
$596.88
Sale Price
$596.88
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 135mm Kiritsuke Petty Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$457.43
Sale Price
$457.43
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Kyuzo 180mm Bunka Aogami 1 Migaki Ziricote

Regular Price
$585.73
Sale Price
$585.73
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 270mm Yanagi Ginsanko with Saya

Regular Price
$778.18
Sale Price
$778.18
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Choyo 300mm Yanagi Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$680.56
Sale Price
$680.56
Regular Price
Unit Price
per 

Yoshikazu Tanaka 270mm Kiritsuke Sujihiki Shirogami 1 Damascus Ebony

Regular Price
$820.02
Sale Price
$820.02
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Yohei 210mm Gyuto Aogami 1 Kasumi Ebony Handle

Regular Price
$655.46
Sale Price
$655.46
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu 270mm Yanagi Aogami 1 wth Saya

Regular Price
$833.96
Sale Price
$833.96
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 300mm Yanagi Shirogami 2 with Saya - LEFTY

Regular Price
$889.75
Sale Price
$889.75
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 270mm Yanagi Shirogami 2 with Saya - LEFTY

Regular Price
$778.18
Sale Price
$778.18
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Choyo 300mm Yanagi Ginsanko with Saya

Regular Price
$820.02
Sale Price
$820.02
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Choyo 300mm Kiritsuke Yanagi Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$778.18
Sale Price
$778.18
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Manzo 240mm Yanagi Aogami 1 D-Shape Ho Wood with Saya

Regular Price
$418.38
Sale Price
$418.38
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 240mm Gyuto Ginsanko

Regular Price
$931.59
Sale Price
$931.59
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 300mm Sakimaru Takohiki Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$736.34
Sale Price
$736.34
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 180mm Santoku Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$596.88
Sale Price
$596.88
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Choyo 180mm Kiritsuke Santoku Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$610.83
Sale Price
$610.83
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Yoshikazu Tanaka 240mm Kiritsuke Gyuto Shirogami 1 Damascus Ebony

Regular Price
$820.02
Sale Price
$820.02
Regular Price
Unit Price
per 

Yoshikazu Tanaka 240mm Sujihiki Shirogami 1 Damascus Ebony

Regular Price
$722.40
Sale Price
$722.40
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Manzo 270mm Kiritsuke Yanagi Aogami 1 Damascus Ebony with Saya

Regular Price
$1,025.02
Sale Price
$1,025.02
Regular Price
Unit Price
per 

Hitohira Tanaka Manzo 210mm Mioroshi Deba Shirogami 2 Ho Wood with Saya

Regular Price
$474.16
Sale Price
$474.16
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Kyuzo 240mm Gyuto Stainless Clad Aogami 1 Taihei Makassar Ebony Handle

Regular Price
$920.43
Sale Price
$920.43
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Choyo 180mm Kiritsuke Santoku Aogami 1 with Saya

Regular Price
$750.29
Sale Price
$750.29
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Sakai Kikumori Choyo 270mm Sakimaru Takohiki Shirogami 2 with Saya

Regular Price
$610.83
Sale Price
$610.83
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Yohei 240mm Gyuto Aogami 1 Kasumi Ebony Handle

Regular Price
$746.11
Sale Price
$746.11
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Kyuzo 270mm Sujihiki Aogami 1 Migaki Taihei Ebony Handle

Regular Price
$815.83
Sale Price
$815.83
Regular Price
Unit Price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu 300mm Kiritsuke Yanagi Aogami 1 with Saya

Regular Price
$1,238.40
Sale Price
$1,238.40
Regular Price
Unit Price
per 
Sold Out

Hitohira Tanaka Mosuke 240mm Mioroshi Deba Aogami 1 Mirror Finish Ebony with Saya

Regular Price
$808.86
Sale Price
$808.86
Regular Price
Unit Price
per